Nekststep logo
qxif-phone
qxio-email

ORGANISATIEREADING

ORGANISATIE READING

organisatie_reading
Waarom functioneert één afdeling of team wel goed en een andere afdeling of team niet? Waar in het proces knelt het? Moeten er keuzes gemaakt worden of nieuwe richtingen ingeslagen worden? Wordt er nog wel gewerkt vanuit de oorspronkelijke essentie van de organisatie?
Niet alleen mensen maar ook organisaties hebben hun eigen energie. Die organisatie energie is constant in beweging en beïnvloedt alles binnen de organisatie: de strategieën die bepaald worden, de manier van (samen)werken, de beslissingen die genomen worden. Bestuurders, ondernemers en managers zijn zich er vaak terdege van bewust dat het niet alleen de denkprocessen zijn die het reilen en zeilen binnen de organisatie bepalen. Er is een onderstroom van energie die minstens zo belangrijk is en waar juist een reading inzicht in verschaft. De verkregen informatie helpt de organisatie om keuzes te maken, om de juiste richting in te slaan, of om beter aan te sluiten bij de essentie van de organisatie.

Samen met jou als bestuurder, ondernemer of manager wordt de (specifieke) vraagstelling bepaald, daarna wordt de reading uitgevoerd. Dit kan op locatie, op afstand of online (zoom, teams). Van iedere reading wordt een geluidsopname beschikbaar gesteld.

  • Afhankelijk van de inhoud en de omvang van de vraag over jouw organisatie stellen we graag een offerte voor je op.
Martin van der Lee

Contact

Neem contact op met Martin van der Lee voor een afspraak of meer informatie.