Nekststep logo
qxif-phone
qxio-email

Algemene voorwaarden Nekststep

Algemene voorwaarden Nekst step

 • Inleiding

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 82101558.
 • Artikel 1 - Definities

 • Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Artikel 3 - Open training: Aanmelding en betaling

 • Artikel 4 - Open training: Annulering, verhindering en wijziging

 • Artikel 5 - Overige training: Overeenkomst

 • Artikel 6 - Overige training: Betaling

 • Artikel 7 - Overige training: Verplaatsing en annulering

 • Artikel 8 - Vervanging trainer

 • Artikel 9 - Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

 • Artikel 10 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Artikel 11 - Intellectuele eigendom